PRODUKCIA
GOSPODARKA CHEMICZNA

OPIS  STACJI  ODWADNIANIA OSADU

Prasy tasmowe KCZ z zabudowanym zageszezaczem to urzadzenia do ciaglego odwadniania róžnego rodzaju osadów. Zabudowany zageszczacz umožliwia obróceniem odwadnianego osadu o 180° wicksze odwodnienie. Wezasie technologicznego procesu odwasniania na prasie z mediów oddziela sie czešč stala „placek filtracyjny", który likwidowany jest przez odwiezienie i czešč plynna „filtrat", który oplywa do dalszej przeróbki. Wydajnošč pras tašmowych wynosi
2 - 20m3/h osiagalna pozostalošč sucha u zwyklych osadów rozložonych bez dostepu powietrza wynosi 28-40%
i u tlenowo stabilizowanych osadów  pauz tabela urzadzenia na sterowanie reczne.

Osad na wlocie
 strata zgarowa
w pozostalošci
 suchej %

Dawka
 šrodka
ztracajacego
 g/kg

Pozostalošč
sucha placka
filtracyjnego
%
  do 50 3 - 5 25
50 - 60 5 - 7 20
nad 60 7 i wiccej 15 - 20

Prasa tašmowa jest wykonana z ccowników w ksztalcie ramy zamknietej. W której sa wbudowane wszystkie poszczególne czešci konstrukcyjne (walce, naped. zgarnianie, koryta i odprowadzenic filtratu, strefa grawitacyj­na, leje zaladowcze, plukanic, uklad powietrza, instalacja elektryczna i sita filtracyjne). Ochrona antykorozyjna ramy i blachy jest przeprowadzena ocynkowaniem i specjalna farba AMERLOCK albo AMERLOCK AL i Color, reszta materialów polaczeniowych jest ocynkowana albo jest z tworzywa sztucznego.


Sterowanie i naprezajace cišnicnic walców zapewnia spreíone powietrze ze sprešarki, czyscezenic tašm jest zapewnione woda cišnicniowa, która jest pobierana na wylocie z oczyszezalni poprzez filtr do oprysku sitowych tašm fyltracyjnych. Moc elektryczna napedu prasy wynosi 0,75­3kW, sterewanie napedu za pomoca wariatora (u typu KCZ 800/S falownikiem), co umožliwia plynnie zmieniač szbkošč podczas pracy urzadzenia. Proces odwaniania osadów zo šcicków komunalnych przebicga za pomoca wysokomolekularnych organicznych šrodków ztracajacych, które sa przygotowywane w gospodarce chemicznej, skal sa plynnie dawkowane pompa dawkujuca do rurociagu doprowadzajacego osad, gdzie dochazi do wyklarowania osadu.

Osad jest do odadniania doprowadzany za pomoca pompy jednowrzecionowej ze strewanicm ilošci osadu poprzez wariator podczas pracy urzadzenia.
Praca calej stacji odwadniania osadu jest w pelni automatyzowana i jest sterowana programem, który jest zawarty w rozdzielni elektrycznej.
W rozdzielni sa przygotowane wyprowadzeni do podlaczenia komputera. Obsluga sacji ma mozlivošč obserwowač natychmiastowa wysajnošč stacji, tzn. % wydajnošč stacji i objetošciwa v m3, na podstawie sygnali­zacji przeplywomicrza indukcyjnego osadu. Na szafkach sterowniczych tuž przy poszczególnych urzadzeniach ma obsluga možliwošč przelaczenia owego Ewentualna awarii stacji sygnalizuje podezas eksploatacji syrena..