PRODUKCIA
OPIS  STACJI  ODWADNIANIA OSADU

GOSPODARKA CHEMICZNA

(PRZYGOTOWANIE ROZTWORÓW, ŠRODKÓW STRACAJACYCH)
CHHK I, II, III, SPECJAL  

WERSJA AUTOMATYCZNA ALBO MANUALNA
+ STEROWANIE Z PROGRAMEM DO DAWKOWANIE POZA STACJA ODWADNIANIA (UZDATNIANIE WODY ITP)