• strojní kontinuální odvodňování různých druhů kalů
  • kompletní odvodňovací zařízení a vodní hospodářství
  • dodávky a mont០technologie lisoven kalů na klíč
  • dodávky jednotlivých zařízení