LINKA ODVODŇOVÁNÍ   KALŮ

DODÁVKY A MONTÁŽ
Sítopásový lis s vestavěným zahušťovačem umožňuje otočením zpracovávaného kalu o 180 stupňů, vyšší procento odvodnění v gravitační zóně stroje. V další fázi procesu odvodnění dochází k postupnému odvodňování vysráženého kalu v klínové zóně 
až k závěrečnému odvodňování přes odvodňovací a následně vysokotlaké válce. Při technologickém procesu odvodnění se z vysráženého kalu oddělí tuhá složka, tzv. kalový koláč, který se likviduje odvozem na skládku nebo kompostováním, případně se ještě dodatečně hygienizuje suchým práškovým vápnem a tekutá složka tzv. filtrát, která odtéká k dalšímu zpracování.

Výkon sítopásových lisů je v rozmezí 1 – 30 m3/hod v závislosti na druhu kalu. Dosahovaná sušina u běžných anaerobně vyhnilých kalů je 28 – 40 % u aerobně stabilizovaných biologických kalů viz tabulka.

kal vstupní ztráta žíháním
v sušině %
dávka flokulantu g/kg sušina kal. koláče v %
do 50 3 - 5 25
50 - 60 5 - 7 20
nad 60 7 a více 15 - 20

Pásový lis je zhotovený z válcovaných profilů tvaru U ve formě uzavřeného rámu,
 do kterého jsou zabudovány všechny potřebné konstrukční celky (hnací, regulační, odvodňovací, vysokotlaké a vodící válce, pohon s regulací, stírání, žlaby
na odvod filtrátu, gravitační zóna, násypky, oplachy, vzduchová soustava, elektrická instalace a filtrační síta), které jsou nezbytné k zajištění efektivity procesu lisování kalů. Povrchová úprava rámu je tvořena metalizací zinkem a speciálním vodovzdorným nátěrem AMERLOCK Al a Color. Plechy jsou z nerezu, ostatní spojovací materiál, pokud není z nerezu, je zinkován a nebo jez plastu. Pro potřeby potravinářského průmyslu, nebo na přání zákazníka lze dodat odvodňovací lisy v celonerezovém provedení. Regulaci a napínací tlak válců zabezpečuje stlačený vzduch od kompresoru. Čištění sít je řešeno tlakovou užitkovou vodou z výtoku ČOV, která jde přes filtr na ostřik filtračních sítových pásů.
Elektrický příkon pohonů je dle kapacity stroje 0,37 - 2,2 kW, regulace pohonů variátorem nebo frekvenčním měničem umožňuje plynule měnit rychlost posuvu sít za chodu stroje.

Odvodňovací proces u komunálních kalů probíhá za pomoci vysokomolekulárních organických srážedel (flokulantů), které
se připravují v automatických dávkovacích stanicích (chemické hospodářství). Odtud jsou připravené roztoky dávkovacím čerpadlem s regulací plynule dávkovány do kalového potrubí nebo 
do statického směšovače kalu, kde dochází k vysrážení kalu. Kal 
je k odvodňování na lis dopravován jednovřetenovým čerpadlem 
s regulací množství nátoku kalu variátorem nebo frekvenčním měničem. Celá odvodňovací linka je plně automatická a je řízená programem z technologického elektrického rozvaděče, který umožňuje provozovateli připojení počítače.
Obsluha má možnost sledovat okamžitý výkon linky tj. % výkonu linky a objem natékaného kalu v m3, na základě signalizace z indukčního 
průtokoměru. Případnou poruchu chodu linky signalizuje akustická houkačka nebo světelná signalizace do velínu obsluhy.